На каква възраст трябва да започват да учат децата? Дали на 7 години, след първия училищен звънец в първи клас? Или още в предучилищна възраст, на 5 и 6 години? Според новите изисквания, предучилищното образование вече е задължително и за 4-годишните деца там, където общините са осигурили условия.  

А истината е, че децата са готови да учат от съвсем малки. Още преди да са проходили, те вече могат да бъдат ангажирани в някаква форма на образователна дейност. Разбира се, това не означава учене с учебници и тетрадки, а учене с игри, движение и подходящи за възрастта занимания. Учителят съответно може да бъде госпожата, мама, татко, баба, гледачката или някой друг близък възрастен. Важното е уменията, които са част от естественото развитие на децата, да бъдат насърчавани и стимулирани.

Научните доказателства в полза на ранното учене са убедителни. През ранното детство ние имаме уникалната възможност да повлияем на структурата на детския мозък или както специалистите казват, на неговата „архитектура“. Детският мозък се развива толкова бързо, че всяка секунда в него се образуват повече от милион мозъчни връзки. Колкото по-активно се използват тези връзки, толкова повече се заздравят. Тези процеси обаче продължават основно до 5-тата година, след което се счита, че „архитектурата“ на мозъка вече е почти напълно изградена.

Това означава, че за да осигурим най-добър старт на децата, не бива да изпускаме този уникален период на бързо развитие.

Чрез образованието в ранна детска възраст ние даваме стабилна основа за развитие на бъдещата личност. От това какво ще научи детето през първите години зависят способностите му за учене, запаметяване и разсъждаване, когато порасне. Формират се качества на характера като увереност, отговорност, независимост, трудолюбие и самоконтрол. Наученото тогава остава отпечатък за цял живот.

Още за уникалните свойства на детския мозък и значението на първите години можете да прочетете тук.

Какви са основните ползи за детето от включване в образователни дейности в ранното детство?

Независимо дали детето посещава ясла, детска градина, група за игра, школа, родителски кооператив или друга организирана образователна програма, ползите за неговото развитие са огромни. Важно е обучението да се случва в подкрепяща среда и да е съобразено с неговите нужди.

Защо да запиша детето ми в ранна образователна програма? Защото то:

  • Ще е по-подготвено за училище, когато дойде времето за предучилищна и първи клас. Ще му е по-лесно и ще ходи с по-голямо желание;
  • Ще подобри говорните си умения, особено ако вкъщи се говори език, различен от българския;
  • Ще стане по-самостоятелно и ще се справя по-добре с обличане, обуване, хранене, миене и останалите полезни навици;
  • Ще може да общува по-добре с деца и ще знае как да бъде добър приятел;
  • Ще се научи да спазва правила и да има повече контрол над емоциите си.

Източници:

https://developingchild.harvard.edu/resources/inbrief-science-of-ecd/

https://asp.government.bg/bg/novini-i-akcenti-asp/zadalzhitelno-preduchilishtno-obrazovanie-za-4-godishnite-detsa-ot-nastoyashtata-2021-2022-uchebna-godina-v-obshtinite-osigurili-usloviya-za-tova/

https://nido.edu.au/news/5-benefits-of-early-childhood-education/

nmd.bg/wp-content/uploads/2016/02/Early-Childhood-Development_BG_web.pdf

Заглавна снимка: Aaron Burden от Unsplash


www.activecitizensfund.bg

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Здраве и социално развитие“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Категории: Блог