Какво е важно да знаем за уникалния период на ранното детство и ролята на възрастния в него?

Какви са първите Ви спомени от детството? Спомняте ли си как сте се учили да ходите, да си обувате обувките, да се храните сами? Повечето хора биха отговорили с „не“. Първите истински спомени започват след 3-годишна възраст, но дори тогава са твърде откъслечни и неясни.

Щом не си спомняме почти нищо от ранното детство като пораснем, това означава ли, че този период от живота е без особено значение?

Напротив, точно обратното.

Годините на ранното детство – от раждането до започването на училище – остават огромен отпечатък върху човешкия живот. Тогава се полагат основите в развитието на детето, които ще го направят можеща и успяваща личност в бъдеще. Развиват се ключови умения, сред които уменията за движение, говор, общуване с други хора, съпричастност, самостоятелност и учене.

И всичко това благодарение на удивителния растеж на детския мозък.

Когато бебето се роди, неговият мозък е малък в сравнение с този на възрастен човек. Но още до първия му рожден ден мозъкът удвоява своя размер и се превръща в най-бързо растящата част от тялото на бебето. Невероятно е да си го представим, но всяка секунда през първите години се образуват повече от милион връзки между мозъчните клетки.

Оказва се, че почти цялото развитие на мозъка се случва в първите 5 години.

Според специалистите именно този период – между раждането и 5 години – е уникален и безценен за родителите. Той им предлага безброй възможности да повлияят положително на развитието на своето дете, които не бива да се пропускат, защото никога няма да се върнат. Колкото повече обогатяващи преживявания предлага обкръжаващият свят на детето и колкото по-добра е връзката му с най-близките за него хора, толкова повече връзки в мозъка ще се образуват.

Това означава, че ако играем с детето, говорим с него, обясняваме, четем му книжки, решаваме проблеми заедно и му даваме достатъчно възможности да изследва активно света, то ще бъде по-умно и по-можещо. И обратното – ако не обръщаме внимание на детето, защото „то е още малко и не разбира“, пропускаме ценните възможности за развитие и го лишаваме от шанса да достигне пълния си потенциал.

А има ли нещо по-удовлетворяващо от това да чуеш детето си да заявява гордо „Мамо, виж какво МОГА.“?


#идеи за родители

„Три минутки почивка“

За деца от 1 до 5 години

Отделете 3 минутки днес да наблюдавате детето си. Обърнете внимание какво гледа, как се движи, какво казва и какво изучава. Дори когато сте заети, ако се настроите за малко „на една вълна“ с детето ще направи връзката между вас по-пълноценна.

Източник: https://bornready.org/

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Здраве и социално развитие“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“