Нашите цели

Моделът за Ранно образование, Грижа и Активно участие (МОГА) на Фондация "Здраве и социално развитие" (ХЕСЕД) въвежда иновативен подход, който спомага за развитието на ромската общност като подобрява начина, по който родителите отглеждат децата си през ключовия период на ранното детство.

По-компетентни родители

Работим с родителите дългосрочно и комплексно, за да могат те да се грижат пълноценно за децата си.

По-здрави и успешни деца

Стимулираме развитието на децата и повишаваме готовността им за училище чрез ежедневни занимания.

По-активна и можеща общност

Овластяваме общността в подкрепа на ранното детско развитие и повлияваме на ценностните нагласи.

Основна цел на проекта е да събере и представи емпирични доказателства за ефективността на модела МОГА.

В края на проекта беше публикуван доклад с данни за въздействието на модела върху развитието на децата и напредъка на родителите по отношение на родителски капацитет, ценностни ориентации, социални умения, трудова заетост и гражданско участие.
Вижте финалния доклад тук.

Къде?

кв. Факултета, гр. София

Кога?

юли 2021г. – април 2024г.

Кой?

поне 168 родители и 84 деца

Финансов донор

Проектът “МОГА“  – Модел за ранно Образование, Грижа и Активно участие“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 хиляди евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “МОГА“  – Модел за ранно Образование, Грижа и Активно участие“ е да събере емпирични доказателства за успешното повишаване на родителския капацитет и непосредственото влияние на МОГА върху грижата за децата и цялостното им развитие и върху други сфери на обществено важни изяви на родителите – трудова заетост и гражданско участие.  

www.activecitizensfund.bg

За ХЕСЕД

Фондация „Здраве и социално развитие“ (Hesed) e създадена през 1998г. и се специализира в разработването и въвеждането на нов подход за успешно интегриране на ромската общност у нас.

Хесед разполага с четири общностни центъра, като проект МОГА ще се реализира в най-големия център МИР в столичния квартал „Факултета“.

Блог в помощ на родителите

Научете повече за това как да осигурите най-добър старт на детето си

Шамарите не правят децата по-добри. Как да възпитаваме без да удряме?

На утрешната дата, 30 април, отбелязваме Международния ден за борба срещу телесното наказание. Той е част от целта, поставена от ООН, да се елиминират всички форми на физическо наказание и насилие върху деца в световен Прочетете повече…

За да бъдат децата здрави, нека ядат повече истински, а не шоколадови яйца.

Великден наближава и това е добър повод да поговорим за здравословното хранене. На пазара има все повече шоколадови яйца, зайчета, пиленца и подобни захарни изделия. В желанието си да зарадват децата за празника, някои възрастните Прочетете повече…

За връзка с нас

Централен офис

ул. Царибродска 70, офис 4, гр. София 1309, България

тел: +359 2 851 81 08

Център МИР - кв. Факултета

ул. Суходолска 137 В, гр. София 1373, България

тел. +359 888 95 62 74