Нашите цели

Моделът за Ранно образование, Грижа и Активно участие (МОГА) на Фондация "Здраве и социално развитие" (ХЕСЕД) въвежда иновативен подход, който спомага за развитието на ромската общност като подобрява начина, по който родителите отглеждат децата си през ключовия период на ранното детство.

По-компетентни родители

Работим с родителите дългосрочно и комплексно, за да могат те да се грижат пълноценно за децата си.

По-здрави и успешни деца

Стимулираме развитието на децата и повишаваме готовността им за училище чрез ежедневни занимания.

По-активна и можеща общност

Овластяваме общността в подкрепа на ранното детско развитие и повлияваме на ценностните нагласи.

Основна цел на проекта е да събере и представи емпирични доказателства за ефективността на модела МОГА.

В края на проекта ще бъде публикуван доклад с данни за въздействието на модела върху развитието на децата и напредъка на родителите по отношение на родителски капацитет, ценностни ориентации, социални умения, трудова заетост и гражданско участие.

Къде?

кв. Факултета, гр. София

Кога?

юли 2021г. – април 2024г.

Кой?

поне 168 родители и 84 деца

Финансов донор

Проектът “МОГА“  – Модел за ранно Образование, Грижа и Активно участие“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 хиляди евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “МОГА“  – Модел за ранно Образование, Грижа и Активно участие“ е да събере емпирични доказателства за успешното повишаване на родителския капацитет и непосредственото влияние на МОГА върху грижата за децата и цялостното им развитие и върху други сфери на обществено важни изяви на родителите – трудова заетост и гражданско участие.  

www.activecitizensfund.bg

За ХЕСЕД

Фондация „Здраве и социално развитие“ (Hesed) e създадена през 1998г. и се специализира в разработването и въвеждането на нов подход за успешно интегриране на ромската общност у нас.

Хесед разполага с четири общностни центъра, като проект МОГА ще се реализира в най-големия център МИР в столичния квартал „Факултета“.

Блог в помощ на родителите

Научете повече за това как да осигурите най-добър старт на детето си

Момичета и момчета – доколко са различни и как да ги подкрепим

В нашето ежедневие сме свикнали да делим детските игри, играчки, дрехи и дори поведение на „момичешки“ и „момчешки“. Щом е розово, лъскаво и миличко, значи е за момиче, щом е синьо, страховито или бръмчи, значи Прочетете повече…

Как се записва час за лекар през платформата Супердок (видео)

Търсенето на правилния лекар, особено когато се касае за лекар специалист, може да бъде трудно начинание. Лекарските прегледи често са свързани с дълго стоене на опашка пред кабинети и лутане в здравни заведения. Ето защо Прочетете повече…

За връзка с нас

Централен офис

ул. Царибродска 70, офис 4, гр. София 1309, България

тел: +359 2 851 81 08

Център МИР - кв. Факултета

ул. Суходолска 137 В, гр. София 1373, България

тел. +359 888 95 62 74