Ако чакате бебе, ви предстоят поредица от медицински прегледи и изследвания, които да потвърдят, че всичко с вас и бебето е наред. Затова е нормално да възникнат въпроси, като например:

Кой ще проследява моята бременност?

Какво се покрива от Здравната каса?

Кои изследвания са задължителни и кои препоръчителни?

Ще се опитаме в кратките редове по-долу да внесем малко повече яснота около това какво се полага по време на бременност, когато бременната е здравно осигурена, и в обратния случай – когато няма здравни осигуровки.

Здравно осигурени бременни

В официалната информация, която се разпространява от Здравната каса, бременност може да бъде следена от акушер-гинеколог или личен лекар. Препоръчително е да изберете акушер-гинеколог, особено при проблемна или рискова бременност.

След положителен домашен тест за бременност, първата стъпка е да посетите гинеколог, който трябва да потвърди наличието на бременност. Направление за гинеколог можете да вземете от личния лекар.

Специалистът, установил бременността, включва майката в програма „Майчино здравеопазване“ след навлизане в 12-та гестационна седмица (в края на 3-тия месец на бременността). За целта ще ви бъде поискано направление от личен лекар (бл. МЗ-НЗОК №3), еднократно за срока на бременността и за първите 42 дни след раждането. Имате право да смените акушер-гинеколога, като отново посетите личния си лекар, който издава ново направление.

След включването на бременната в програма „Майчино здравеопазване“, акушер-гинекологът ще определи вероятната дата на раждане, ще разпита за определени неща като придружаващи заболявания, възраст, предишни бременности, вредни навици и други, за да установи дали има някакъв риск за живота на майката или бебето. Ще измери кръвното налягане, ръста, теглото и обиколката на корема. Тези прегледи ще се повтарят през всеки месец от бременността.

Прегледи и изследвания при нормална бременност

Жените, чиято бременност не е рискова, имат право на 12 платени от Здравната каса прегледи – по един през първите 7 месеца от бременността и по два през последните 2 месеца и след раждането.

Назначават се следните лабораторни изследвания:

  • Кръвни изследвания, които мерят нивата на хемоглобин, кръвна захар, левкоцити, еритроцити и др., изследване на урина
  • Кръвно изследване за сифилис, хепатит Б и ХИВ
  • Определяне на кръвна група и резус фактор
  • Цитонамазка и микробиологично изследване на влагалищен секрет, което се повтаря в 9-ти месец преди раждането.

Сърдечният ритъм на плода се измерва един път месечно между 5-тия и 7-мия месец на бременността, а в 8-мия и 9-тия месец се проследява по два пъти месечно.

Добре е да знаете, че при нормално протичаща бременност без рискови фактори имате право на 2 ехографските изследвания, които се заплащат от Здравната каса.

Едно препоръчително изследване, което не се заплаща от Здравната каса, дори при рискова бременност, се нарича биохимичен скрининг. Добре е то да се направи 2 пъти през бременността – в първи и втори триместър. Скринингът дава информация за нормалното развитие на бебето в корема и за възможността от раждане на дете с увреждания.

Раждане на бебето

При раждане се издава направление за хоспитализация, което се издава от акушер-гинеколога, който следи бременността. То се издава не по-малко от 30 дни преди термина. НЗОК заплаща независимо как ще се извърши раждането – секцио или нормално. Начинът на раждане се определя от АГ- специалиста.

Здравно неосигурени бременни

От началото на тази година на здравно неосигурените бременни жени вече се полагат:

  • До 4 профилактични прегледа годишно;
  • Хоспитализация при бременност с повишен риск до 2 пъти годишно;
  • 2 ехографски прегледа от акушер-гинеколог за срока на бременността – един път през първия триместър, и втори път – между 16-а и 20-а гестационна седмица;
  • Пълен пакет от медико-диагностични изследвания един път при първото посещение при специалист и по-късно – в 5-ти и 8-ми месец на бременността;
  • Правото да изберат сами в кое болнично заведение да се провежда следенето на бременността им.


Следенето на всяка бременност е от изключителна важност за здравето, както на бебето така и на майката. Независимо дали сте здравно осигурена или не, има начини да проследите бременността си, така че да бъдете спокойни, че всичко с вас и вашето бебе е наред.


Източници:

https://hospitalsofiamed.bg/uploads/mmm.pdf

https://nmd.bg/ot-2023-g-neosigurenite-bremenni-sthe-imat-pravo-na-razshiren-paket-zdravni-uslugi/

Заглавна снимка: MART PRODUCTION: https://www.pexels.com/photo/people-woman-technology-health-7089333


www.activecitizensfund.bg

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Здраве и социално развитие“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Категории: Блог