Ако чакате бебе, ви предстоят поредица от медицински прегледи и изследвания, които да потвърдят, че всичко с вас и бебето е наред. Затова е нормално да възникнат въпроси, като например:

Кой ще проследява моята бременност?

Какво се покрива от Здравната каса?

Кои изследвания са задължителни и кои препоръчителни?

Ще се опитаме в кратките редове по-долу да внесем малко повече яснота около това какво се полага по време на бременност, когато бременната е здравно осигурена, и в обратния случай – когато няма здравни осигуровки.

Здравно осигурени бременни

В официалната информация, която се разпространява от Здравната каса, бременност може да бъде следена от акушер-гинеколог или личен лекар. Препоръчително е да изберете акушер-гинеколог, особено при проблемна или рискова бременност.

След положителен домашен тест за бременност, първата стъпка е да посетите гинеколог, който трябва да потвърди наличието на бременност. Направление за гинеколог можете да вземете от личния лекар.

Специалистът, установил бременността, включва майката в програма „Майчино здравеопазване“ след навлизане в 12-та гестационна седмица (в края на 3-тия месец на бременността). За целта ще ви бъде поискано направление от личен лекар (бл. МЗ-НЗОК №3), еднократно за срока на бременността и за първите 42 дни след раждането. Имате право да смените акушер-гинеколога, като отново посетите личния си лекар, който издава ново направление.

След включването на бременната в програма „Майчино здравеопазване“, акушер-гинекологът ще определи вероятната дата на раждане, ще разпита за определени неща като придружаващи заболявания, възраст, предишни бременности, вредни навици и други, за да установи дали има някакъв риск за живота на майката или бебето. Ще измери кръвното налягане, ръста, теглото и обиколката на корема. Тези прегледи ще се повтарят през всеки месец от бременността.

Прегледи и изследвания при нормална бременност

Жените, чиято бременност не е рискова, имат право на 12 платени от Здравната каса прегледи – по един през първите 7 месеца от бременността и по два през последните 2 месеца и след раждането.

Назначават се следните лабораторни изследвания:

  • Кръвни изследвания, които мерят нивата на хемоглобин, кръвна захар, левкоцити, еритроцити и др., изследване на урина
  • Кръвно изследване за сифилис, хепатит Б и ХИВ
  • Определяне на кръвна група и резус фактор
  • Цитонамазка и микробиологично изследване на влагалищен секрет, което се повтаря в 9-ти месец преди раждането.

Сърдечният ритъм на плода се измерва един път месечно между 5-тия и 7-мия месец на бременността, а в 8-мия и 9-тия месец се проследява по два пъти месечно.

Добре е да знаете, че при нормално протичаща бременност без рискови фактори имате право на 2 ехографските изследвания, които се заплащат от Здравната каса.

Едно препоръчително изследване, което not се заплаща от Здравната каса, дори при рискова бременност, се нарича биохимичен скрининг. Добре е то да се направи 2 пъти през бременността – в първи и втори триместър. Скринингът дава информация за нормалното развитие на бебето в корема и за възможността от раждане на дете с увреждания.

Раждане на бебето

При раждане се издава направление за хоспитализация, което се издава от акушер-гинеколога, който следи бременността. То се издава не по-малко от 30 дни преди термина. НЗОК заплаща независимо как ще се извърши раждането – секцио или нормално. Начинът на раждане се определя от АГ- специалиста.

Здравно неосигурени бременни

От началото на тази година на здравно неосигурените бременни жени вече се полагат:

  • До 4 профилактични прегледа годишно;
  • Хоспитализация при бременност с повишен риск до 2 пъти годишно;
  • 2 ехографски прегледа от акушер-гинеколог за срока на бременността – един път през първия триместър, и втори път – между 16-а и 20-а гестационна седмица;
  • Пълен пакет от медико-диагностични изследвания един път при първото посещение при специалист и по-късно – в 5-ти и 8-ми месец на бременността;
  • Правото да изберат сами в кое болнично заведение да се провежда следенето на бременността им.


Следенето на всяка бременност е от изключителна важност за здравето, както на бебето така и на майката. Независимо дали сте здравно осигурена или не, има начини да проследите бременността си, така че да бъдете спокойни, че всичко с вас и вашето бебе е наред.


Sources:

https://hospitalsofiamed.bg/uploads/mmm.pdf

https://nmd.bg/ot-2023-g-neosigurenite-bremenni-sthe-imat-pravo-na-razshiren-paket-zdravni-uslugi/

Заглавна снимка: MART PRODUCTION: https://www.pexels.com/photo/people-woman-technology-health-7089333


www.activecitizensfund.bg

"This publication was created with the financial support of the Active Citizens Fund Bulgaria under the Financial Mechanism of the European Economic Area. The entire responsibility for the content of this publication lies with the Health and Social Development Foundation and under no circumstances can it be assumed that this publication reflects the official opinion of the Financial Mechanism of the European Economic Area and the Operator of the Active Citizens Fund Bulgaria.

Categories: Blog