Многото играчки не правят детството по-щастливо. Те могат дори да имат негативен ефект, защото действат натоварващо, пречат на ученето и концентрацията. Това, което наистина помога на децата да разцъфтят, е вниманието и безусловната любов на родителите, както и наличието на ясна рамка от правила, в която да се чувстват сигурни и защитени.

Любимата играчка на детето сте вие

Децата учат и се забавляват най-много, когато играят с вас. Това важи още от най-ранна бебешка възраст.

Докато си говорите, смеете се и споделяте, вие неусетно поставяте основата на редица важни умения. Децата се упражняват да общуват, да контролират поведението и емоциите си и да се справят с проблемите. Освен това, те развиват своя интелект, самочувствие и самоувереност. Емоционалната връзка между вас става още по-здрава и силна, а това е от решаващо значение за бъдещото им благополучие.

С по-малко играчки децата играят по-добре

Проучванията показват, че когато децата са заобиколени от много играчки, качеството на играта се влошава. Те се превъзбуждат, стават раздразнителни, губят концентрация и креативност. В обратния случай, когато играчките са ограничени, децата са способни да задържат вниманието си по-дълго време и да развихрят въображението си. Обикновените вещи вкъщи като кашони или одеяла се превръщат в палатки, лодки или ракети, част от вълнуващи приключенски сюжети.

Затова вместо да затрупвате децата с всевъзможни яркооцветени играчки, по-добре е просто да им дадете за игра предмети от ежедневието. Това важи особено много за възрастта 1-2 години, когата децата обожават да ровят в шкафове и чекмеджета, да отварят бутилки и да си играят с опаковката на подаръка, вместо със самия подарък. Имайте предвид, че на тази възраст децата слагат всичко в устата си и е важно да нямат достъп до дребни или опасни предмети.

Що се отнася до купените играчки, балансирайте между тези с „отворен“ и „затворен“ край. Играчките с отворен край (конструктори, плюшени играчки, фигурки на животни и други) могат да се използват по много начини и в различни игри, докато играчките със затворен край (например пъзелите) имат само един възможен правилен начин на използване. Единият вид играчки развива повече креативността, а другия – умения като следването на инструкции.

Не давайте на децата всичко, което пожелаят

Естествено е в един момент децата да започнат сами да настояват каква играчка да им купите от магазина. Тогава някои родители са склонни да се съгласят с всичко, защото вярват, че добрата родителска грижа се състои в това детето да не плаче и да му се угажда.

Това разбиране обаче може да има трайни негативни последствия за детето. Дори за момента да избегнем детските сълзи, със задоволяването на всяко искане ние лишаваме детето от възможността да развие ключови умения, необходими цял живот самоконтрол, самодисциплина, отговорност, търпение. Детето от малко трябва да се научи да въздържа импулсите си и да спазва правила – иначе ще изпитва сериозни затруднения, когато излезе от домашната среда и отиде в детската градина и училище, а когато порасне – и на работното място.

Добрата родителска грижа е в това да съумееш да кажеш „не“, когато е необходимо, въпреки бурните протести на детето. В дългосрочен план то има нужда точно от тези ясни правила и колкото и да ги тества, работата на родителя е да ги отстоява.


Източници:

https://www.slq.qld.gov.au/first5forever/blog/play-doesnt-need-involve-expensive-toys

https://www.romper.com/p/how-many-gifts-can-your-kid-register-getting-even-fewer-than-you-think-19457746

Image by v.ivash on Freepik


www.activecitizensfund.bg

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Здраве и социално развитие“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Категории: Блог