Да си родител понякога е като цяла наука. Съществува огромно количество информация за това как е най-добре да гледаме децата си. За всеки родителски въпрос в интернет могат да се намерят всевъзможни отговори – някои верни и подкрепени от специалистите, а други грешни и може би дори опасни за децата.

Затова в тази статия ще ви помогнем да отсеете достоверната информация от съмнителната и ще ви дадем списък с надеждни сайтове, които могат да ви бъдат изключително полезни като родители. Сайтовете засягат различни важни теми – отбележете си ги и ги използвайте като ценен ресурс.

Как да преценя на какво да вярвам в интернет?

Проявявайте здравословен скептицизъм към написаното в интернет. Много от публикациите не са научно подкрепени и отразяват по-скоро нечие мнение вместо факти. Някои сайтове целят само печалба от реклами, а съдържанието им е „пълнеж“ от копирана невярна информация. Помнете, че фейсбук групите и сайтове като BG-Mamma са чудесно място за споделяне на личен опит, но не и за получаване на надежден съвет.

Тези основни правила ще ви помогнат да се предпазите от невярната информация онлайн:

  • Проучете източника. Статията цитира ли източници? Посочва ли се кой я написал – лекар или друг специалист, на който може да се има доверие?
  • Сверявайте с други източници. Използвайте търсачки като Google, за да потърсите информация по темата от други сайтове. Различните ключови думи при търсенето ще ви помогнат да стигнете до повече източници.
  • Обърнете внимание на визията на сайта. Как изглежда сайтът, който четете? Има ли много случайни реклами, които затрудняват четенето? Сайтовете, които публикуват недостоверна информация, често разчитат на печалба от реклами с гръмки заглавия и изображения.
  • Обърнете внимание на заглавието на статията. Съдържа ли то думи като „шок“, „ужас“, „бомба“? Такива заглавия искат да въздействат емоционално върху читателя, така че той да кликне върху тях. Информацията в тях често е „скалъпена“.
  • Допитайте се до мнението на други хора. Това може да бъде например личния лекар на детето или учителя в детската градина. Специалистите по родителски умения в Центровете МИР също са много полезен източник на информация и спокойно можете да се консултирате с тях.

Къде да намеря полезна информация за родителството?Наръчници – най-важното на едно място.Източник:
Асоциация „Родители“
Източник:
Фондация „Карин дом“
Източник:
Асоциация родители


Източник:
Национален център по обществено здраве и анализи
Източник:
Национален център по обществено здраве и анализи
Източник:
Национален център по обществено здраве и анализи

Източник: УНИЦЕФИзточници:

Модел за активиране на лидери на мнение (MOLA). Наръчник за провеждане на обучение на Фондация „Здраве и социално развитие“, проект Action 2022

„How to tell what’s true online“. MediaSmarts 2019: https://mediasmarts.ca/sites/default/files/tip-sheet/tipsheet_break_the_fake.pdf

Заглавна снимка: Solen Feyissa от Unsplash


www.activecitizensfund.bg

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Здраве и социално развитие“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Категории: Блог