Потънали в денонощните грижи за бебето около хранене, хигиена и прочие, ние като родители понякога забравяме нещо много важно. Това е навикът да говорим с нашето бебе.

На пръв поглед това може да ни изглежда странно. Та нали бебето не може да ни отвърне с нищо смислено? Както разбрахме в предишната статия обаче, бебетата не само разбират много повече, отколкото си мислим, но и „попиват“ всичко, което казваме. Докато слушат нашите думи и срещат нашия поглед, в мозъка им се образуват хиляди връзки, които ги правят по-умни.

Знаете ли, че…?
Бебетата се учат да говорят, като ни имитират. Това означава, че без нас те могат проходят, но не и да проговорят. Децата, на които никой не е говорил като малки, са с трайни говорни и умствени увреждания.

Затова практиката бебето да се оставя по цял ден в кошарата, без да му се обръща внимание, е изключително вредна. По този начин ние го ощетяваме за цял живот. Неговият мозък не получава стимулите, от които има нужда, за да се развива пълноценно. Веднъж пропуснати, възможностите за развитие по време на този най-ранен етап са много трудни за наваксване.  

А и да не забравяме колко удовлетворяващо е общуването с нашето бебе. То обожава контакта с близките, нашия поглед и глас и бързо ни възнаграждава с усмивка и дори смях.

Да говорим на бебето, но как и за какво?

До голяма степен общуването с бебето се случва естествено и интуитивно. Както разбрахме досега, важното е да не стоим безучастно отстрани, а да сме активен партньор в говоренето на бебетето. Това какво казваме дори понякога не е от такова значение, като как го казваме. Бебетата процъфтяват, когато им говорим с благ и нежен глас.

Освен това, изключително важен принцип е

Телевизорът не замества говоренето с бебето!

Дори бебето да чува много думи от предаванията по телевизора, това по никакъв начин не развива говорните му умения. Бебето учи само от контакта с реални хора, а не от екрана. Ограничете времето пред устройствата или най-добре – не оставяйте децата пред тях изобщо до 2-годишна възраст.

Още за вредата от екраните можете да намерите тук.


Предлагаме ви 5 лесни стратегии, които можете да използвате всеки ден, за да подпомогнете говорните умения на бебето и детето.

1. Говорете „по бебешки“.

Не се притеснявайте да говорите на бебето „по бебешки“. Това не означава да наричате нещата с измислени или съкратени имена. Изговаряйте думите правилно, но по-бавно и мелодично, с по-висок тон и детайлно произношение. Бебетата предпочитат този вид преувеличеното изразяване, с много мимики и чувство в гласа.

Още за говоренето по бебешки можете на намерите тук.

2. Описвайте, описвайте, описвайте.

Това е една от най-лесните и интуитивни стратегии. Просто описвайте всичко, което се случва около вас. Подобно на водещ на кулинарно предаване или спортен говорител, описвайте това, което правите вие и вашето дете. „Изваждам дрешките от шкафа. Коя ли блузка да избера – синята или червената?“ или с малко по-големи деца – „Боби си играе с количките. Бута червената количка, бута, бута и о, не – количката се блъсна в камиона!“ По този начин ще можете да започнете разговор с детето за нещата, които го вълнуват.

3. Изчаквайте отговора на детето.
Играйте „говорещ тенис“ по няколко минути всеки ден. Източник: https://www.firstthingsfirst.org/first-things/baby-lets-talk-serve-and-return/

След като сте задали въпрос на бебето, направете пауза и изчакайте неговия отговор. Не бързайте да запълвате тишината с вашите думи. Дайте му поне 8-10 секунди да отвърне, като отговорът му може да е гукане, сричка, жест или просто усмивка. Този вид общуване е изключително ценен за неговото развитие. Можем да го оприличим на игра на тенис, при която ние „подаваме топката“ с въпрос като „Как си?“ или „На какво ти се играе днес?“ и изчакваме топката да ни бъде върната обратно.

Играйте тази игра по няколко минути на ден. И не подценявайте бебето! То наистина е напълно способно да участва в разговор, като ни говори по неговия начин. Колкото по-голямо става детето, толкова по-сложни ще стават отговорите му.

4. Играйте на „попълни пропуснатото“.

Друг начин да стимулирате говоренето е да прекъснете изречението си преди някоя позната дума или фраза и да изчакате детето да я каже вместо вас. Получава се лесно, когато пеете любимите му песнички или му четете книжка с повтарящи се елементи. Например, „Колелата на автобуса се въртят напред, въртят напред …“ или „Дърпал дядото ряпата, дърпал, дърпал, тя се не поклаща.“ След няколко опита ще видите как детето бързо ще разбере идеята и ще попълни липсващата думичка. Не забравяйте винаги да подкрепяте и окуражавате, без да критикувате.

5. Повторете с повече или с други думи.

Развитието на речта минава през много опити, грешки и бебешки думи. Вместо да поправяте с „Не, не се казва така“, просто включете правилния начин на изговаряне във вашия отговор. Освен това, може да разширите казаното с още думи, за да го обогатите речника на детето. Например, ако чуете нещо като „Икам ам-ам.“, отвърнете със „Знам, че вече си гладен и искаш да ядеш. Приготвила съм ти нещо вкусно за вечеря.“ Освен това, не изпускайте възможностите да демонстрирате на детето как да поздравява в магазина или да благодари за нещата, които получава.

Бъдете модел за детето, защото то се учи най-много от вашия пример.


Източници:

https://www.firstthingsfirst.org/first-things/baby-lets-talk-serve-and-return/

Strategies for Encouraging Your Child’s Speech and Language Development, University of Arizona: Speech, Language, and Hearing Sciences https://www.youtube.com/watch?v=rvf0KqRx1Jo

Заглавна снимка: Troy T от Unsplash


www.activecitizensfund.bg

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Здраве и социално развитие“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“