Един от най-паметните моменти за родителите е произнасянето на първата думичка. Кога ще се случи това, дали ще е „мама“, „тата“, а може би „баба“? Сякаш с първите думи детето показва, че вече е голямо и вече ни разбира.

Децата обаче разбират много повече от това, което могат да кажат. Те имат нужда от това да им говорим от най-ранна бебешка възраст и в никакъв случай не бива да чакаме проговарянето им, за да започнем да си приказваме с тях. Дори да не разбират смисъла на всички наши думи, така те научават много за майчиния език и човешкото общуване.

Знаете ли, че…?
Способностите на нашето дете да говори и учи, когато порасне, зависят от това колко и как ние сме му говорили, докато е било малко.А бебето иска да си общува с нас от първия път, в който ни е видяло и чуло. To обича нашия глас и го предпочита пред всички други звуци. Бебето постоянно ни дава сигнали – гука, рита с крачета, усмихва се или плаче, и има огромна нужда от това ние да го разберем и откликнем. Колкото повече отговаряме на неговите сигнали, толкова по-голямо желание ще има то да комуникира с нас и говори на по-късен етап.

Затова ако бебето гука, гукайте му в отговор. Гледайте го очите, усмихвайте му се, правете му смешни физиономии, говорете му по бебешки, разказвайте му за това какво правите. Говорете му всеки ден и по много.

През какви етапи минава проговарянето? 

Има дълъг път, който бебето трябва да извърви до първата съзнателна дума. Тя не се появява изведнъж, а е резултат от всичко, което бебето е чуло и се е научило да имитира, откакто се е родило (а и още в корема на мама).

Както и при двигателното развитие, говорните умения се развиват с натрупване. Не е възможно детето да проходи, ако преди това не е можело да стои изправено. По същия начин няма дете, което един ден не говори изобщо, а на следващия ден вече говори с изречения.

Важно е като родители да познаваме етапите на проговарянето и ако има забавяне на определено умение да се обърнем към специалист.

2-3 месеца

Бебето започва да гука. Когато се чувства добре, то издава характерното „агууу“ и други меки звуци. Гукането наподобява игра, в която бебето обожава да включва околните. След 4-тия месец то ни призовава да му обърнем внимание като гука силно, усмихва се, мята оживено ръчички и крачета.

6-9 месеца

Появява се бърборенето – безразборното повтаряне на прости срички като „мамама“ или „дадада“. Специалистите го наричат лепетна реч. Въпреки че лепетът не представлява същински думи със смисъл, той е важна подготовка за проговарянето след няколко месеца.  

На тази възраст бебето продължава да се радва изключително много на вашето внимание. Повтаряйте звуците, които прави, за да знае то, че се интересувате. Обръщайте се по име към него – то вече би трябвало да разпознава името си и да реагира.

Чуйте как се развива говорът при бебетата между 4 и 9 месеца. Обърнете внимание на силното взаимодействие и комуникация между родителите и бебетата. Независимо, че видеото е с англо-говорящи деца, първите звуци на бебетата са много подобни. Източник: Pathways.org
9-12 месеца

Бебетата обръщат много внимание на езика и са все по-социално активни. Те вече са способни да разбират и изпълняват ежедневни команди, дори без да ги обясняваме с жестове. Такива са например „Махни за чао“, „Дай целувка“, „Пляскаме с ръчички. Ако им пуснем песничка с движения като „Колелата на автобуса“ (линк), те вече могат да изиграят движенията сами, без да гледат как друг ги прави. Характерен жест, който трябва да се появи през този период е соченето с пръстче, когато детето иска да покаже какво иска.

Към края на първата годинка вече се появява и първата истинска думичка.  Този път, когато бебето казва „мама“, то наистина има предвид мама.

1г. – 1г. и половина

След първата годинка децата постепенно започват да използват повече думи. Те вече са по-подвижни и свободни да изследват света около тях и с това расте и речниковия запас. Първите думи често са свързани с ежедневието, като „ам-ам“, „бау бау“, „бу“ за колички, „дай“ и т.н.

До година и половина, децата вече използват между 20 и 100 думи. Освен това, те вече могат да отговарят по свой начин на въпроси като „Кой си ти?“, „Кой съм аз?“, „Какво е това?“, „Къде е носа ти (или друга част на тялото)?“.

1г. и половина – 2 години

На тази възраст речникът се разширява до повече от 200 думи. Децата вече могат да ползват езика за много цели, включително в игрите си наужким. Появяват се съчетания от 2 думи, например „мама дай“ или „ика папу“.

В следващите години речникът и произнасянето на звуците се усъвършенстват. До навършване на 4-годишна възраст децата умеят да използват сложни изречения, комбинират 4 и повече думи в правилни граматически изречения, задават много въпроси като „защо“, „как“ и т.н. Почти всички звуци са произнесени правилно. Ако някой чужд човек слуша детето, вече би трябвало да може да разбере почти всичко от казаното.

За какво да внимаваме?

Обърнете се към специалист, ако детето не:

✅ Реагира, когато го викаме по име на 9 месеца.

✅ Сочи с пръстче на 1 година и 2 месеца.

✅ Казва думички на 1 година и половина.

✅ Използва комбинации от думи на 2 години.


В следващата статия ще продължим темата с 5 лесни начина да подпомогнем проговарянето на детето.  


Източници:

Лекция на д-р Лиза Шулман, Neuroscience and Society Conference, Washington DC 2015. Developmental Milestones, Birth to 2 Years. https://www.youtube.com/watch?v=1pD50ISxP3k&t=3252s

Презентация на Dr. Carole Wymer, Лекции Talking Matters! First Things First – Typical Stages of Speech and Language Development

https://ivaaleksandrova.bg/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/46-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0

https://edutalents.me/news/koga-progovarya-deteto-i-za-kakvo-da-sledite-v-negovoto-razvitie-2/

Заглавна снимка Ana Tablas от Unsplash


www.activecitizensfund.bg

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Здраве и социално развитие“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Категории: Блог