През новата година искам да … (новогодишни цели за родители)

Началото на новата година обикновено е повод да се замислим какви положителни промени искаме в живота ни, така че да го направим по-щастлив и хармоничен. Какво можем да си поставим за цел през новата година като родители? Кои неща бихме искали да се случват повече и кои по-малко в ежедневието Прочетете повече…