Вижте повече за Проект „МОГА“ и големия хепънинг-демонстрация на модела МОГА в репортажа на предаването „България в 60 минути“ на БНТ 1, излъчен на 10.10.2022г.

Хепънингът, който събра над 300 родители и деца в двора на Център МИР на ул. „Георги Папанчев“ 14 в кв. Факултета, се проведе на 7.10.2022г. и беше под наслов „Аз МОГА и Ти Можеш“.


Източник: https://bnt.bg/news/pristignaha-furgonite-za-postradalite-ot-navodnenieto-i-v-selo-bogdan-310574news.html www.activecitizensfund.bg

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Здраве и социално развитие“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Категории: Новини