"I CAN and You Can" - A Magical Event for Children and Parents in Fakulteta Neighborhood

На 7 октомври 2022г. проведохме застъпническото събитие – хепънинг под наслов „Аз МОГА и Ти Можеш“. Събитието беше част от проект „МОГА – Модел за ранно Образование, Грижа и Активно участие“, който Фондация „Здраве и социално развитие“ изпълнява в рамките на Фонд Активни граждани-България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Read more…