Вижте филма „МОГА – Модел за ранно Образование, Грижа и Активно участие. Минало, настояще и бъдеще. HESED 2024“. Филмът разказва за историята на Модела за интегрирано развитие и иновацията МОГА и разкрива мащаба и каузата на нашата работа.


Вижте и какво споделят родителите за участието им в проекта и защо приканват повече семейства да посетят нашите центрове.

Иван Борисов,
баща на Радослава
• Група „Играй с мен“
• Група за обучение и дневна грижа за деца на 3 и 4 години

Райна Михайлова,
майка на Сарая
• Група „Играй с мен“
• Група за обучение и дневна грижа за деца на 3 и 4 години
• Група за готвене
• Здравни консултации за майчино здраве
• Група за бременни
• Група на майките-лидерки в общността

Надка Славчева,
майка на Янко
• Група „Играй с мен“
• Група за обучение и дневна грижа за деца на 3 и 4 години

Цеца Станкова,
майка на Роберт
• Група „Играй с мен“
• Група за обучение и дневна грижа за деца на 3 и 4 години
• Група на майките-лидерки в общността

Катя Димитрова,
майка на Калоян
• Група „Играй с мен“
• Здравно консултиранеwww.activecitizensfund.bg

"This publication was created with the financial support of the Active Citizens Fund Bulgaria under the Financial Mechanism of the European Economic Area. The entire responsibility for the content of this publication lies with the Health and Social Development Foundation and under no circumstances can it be assumed that this publication reflects the official opinion of the Financial Mechanism of the European Economic Area and the Operator of the Active Citizens Fund Bulgaria."